Fremdrift gennem overblik og indsigt

PORTEFØLJESTYRING

HVAD ER

PORTEFØLJESTYRING?


Projektporteføljestyring (PPM) kan fortolkes og udføres på mange måder. Vi sætter en ære i at holde os opdaterede med de seneste trends, og danne en holdning, som vi kan kombinere med vores dybdegående erfaring. Men, hvad er kernen porteføljestyring?

PPM er organiserede initiativer baseret på organisationens kollektive viden, risikovillighed og prioritering.

Traditionelt set, har projektporteføljestyring været topstyrede, planlagte gennemgange af projektporteføljen (nuværende og kommende projekter), baseret på traditionelle projektmetodologier (vandfald, V-model, stage gate osv.).

For organisationer med mange parallelle projekter og roterende personale, sikrer PPM at projekterne er korrekt bemandet, på budget og indenfor den angivne tidsramme. PPM benyttes også til at forudsige fremtidige projekt- og bemandingsbehov, foreslå ROI for projekterne, alt imens potentielle risici/problemer og ændringer håndteres på et mere detaljeret niveau.

Spirende strategier, organisatoriske designs, agil projektudførelse (scrum, Kanban etc.) og øgede kapaciteter, kræver en mere agil og iterativ tilgang til PPM – med meget mere fokus på opdateret (digitaliseret) og tilgængelig information, som kan aktivere en vedvarende strøm af beslutninger fra mellemlederlaget.

PPM discipliner går fra at være planlagte begivenheder, til at være en kontinuerlig kalibrering, i takt med at den organisatoriske struktur ændrer sig for at kunne øge through-put, med datadrevne, handlingsorienterede tilbagemeldinger.

Uanset, hvordan porteføljestyring er defineret i din virksomhed, kan vi sammen opsætte en løsning, der passer til jeres behov. Jeres processer er måske udsprunget af mere traditionelle PPM metoder, måske er du drevet af agil projektledelse, med value streams og flere porteføljer? Måske en kombination? Ikke desto mindre, mener vi at porteføljestyring er en effektiv måde for projektledere, PMO’er og ledelse på alle niveauer at få det fornødne overblik og indsigt i de organisatoriske initiativer som sikrer at den overordnerede strategi imødekommes.

FORDELE VED

PORTEFØLJESTYRING


  • Beslutningsdygtighed
  • Strategisk nivellering og risikohåndtering
  • Optimering af ressourcestyring
  • Reducering af overforbrug og projekter uden værdi
  • Hurtigere projektgennemførelse med øget succesrate for leverance
  • Strømlinet data og øget samarbejde
GOD PORTEFØLJESTYRING GIVER LEDELSEN INFORMATIONSGRUNDLAGET TIL AT TRÆFFE DE [RETTE BESLUTNINGER PÅ DE RETTE TIDSPUNKTER].

Ved at vælge Projectum som leverandør til din PPM løsning, vil vores samarbejde typisk starte med at vurdere dine nuværende porteføljestyringsprocesser og identificere, hvilket PPM-niveau din organisation befinder sig i. Derefter kan vi sammen bestemme din nuværende PPM kapacitet og identificere forskelle mellem din organisations nuværende tilstand og det ønskede fremtidige set up. Herfra udspringer et roadmap - eller kontinuerlige forbedringer - som danner grundlag for planlægningen af den forestående implementering.

PPM LEVERANCE
TYPISKE AKTIVITETER

PPM workshops, træning og mentoring af ledelse, PMO, program- og projektledere
Udvælgelse og implementering af porteføljestyingsværktøj
Etablering eller forbedring af governance bestyrelser og politikker
Strømligning af porteføljebeslutninger og strategiske forretningsmål
Facilitering af prioritering og udvælgelse af porteføljer og programmer
PPM kommunikationsstrategi generelt
Optimering af ressourceplanlægning, herunder “hvad hvis”-scenarier
Porteføljeanalyse og rapportering
PPM vedtagelse og forandringsledelse

Enabling improved overview and better decision making

SDC moves to the cloud with Microsoft Project Online and Power BI, enabling more efficient collaboration, reduced maintenance cost and better portfolio overview

Download
Vil du vide mere? Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Få vores nyhedsbrev

Gå aldrig glip af værdifuld viden!