Effektive organisationer, gennem effektiv projektstyring

PROJECTUMS TILGANG

FORRETNINGSTRANSFORMATION ELLER PPM PILOT?

En implementering af et Projekt- og porteføljestyringsværktøj, bør anses som en forretningstransformation. Ingen organisation, kan spå om fremtiden, men forventer at se radikale ændringer i måden der arbejdes på. Dertil anerkendes det, at en løsning designet til at håndtere ændringer og projekter, i højere og højere grad ikke forbliver statisk, men ændrer sig i takt med projekter og omverdenen.

Derfor anbefaler og rådgiver vi vores kunder til at overveje en langsigtet iterativ implementering, som sammenlagt og på kontinuerlig vis, vil modne det organisatoriske projekt- og porteføljeniveau.

Planlægningen af en forretningstransformation handler hovedsageligt om at udvikle en overordnet vision og et roadmap, som sigter efter at levere nye kompetencer, med højst værdi for organisationen, først. Hver iteration bør afsluttes med fokuseret brugertræning, hvorved man sikrer en mere fordelagtig indlæringskurve og med højere chance for en succesfuld implementering, samt forankring af nye adfærdsmønstre.

ITERATIV LEVERANCEMODEL

I Projectum, har vi erfaring med at håndtere den overordnede transformation, og de usikkerheder der måtte følge med. Vi har designet en model som omfavner alle trin, lige fra vision og roadmap til den faktiske projektgennemførsel - i mindre iterationer.

LEVERANCE
KARAKTERISTIKA

  • Ændringer er velkomne 
  • Teamindsats og evne til at agere som interne ressourcer
  • PMO'ets vision er lig med PPM Roadmap
  • Flere "Go-Lives" sikrer vedvarende succes

"Vi definerer et roadmap ud fra et retrospektivt 'Mission Statement'."

Peter Kestenholz, Founding Partner, Projectum


"Det, som virkelig adskiller os fra andre IT-konsulentvirksomheder, er vores evne og metode til at definere et roadmap ud fra et retrospektivt 'Mission Statement'. Ved hjælp af denne fremgangsmåde, formår vi at sammenholde de særskilte ”user stories” og dermed forme én fokuseret organisatorisk ”user story”, som tydeligt forklarer den fremtidige projekt- og porteføljestyring i den pågældende organisation: Hvordan føles den, hvordan ser den ud, hvad gjorde vi det og hvad var resultatet?"

PPM

ERKLÆRINGEN


Denne PPM erklæring er centrum for alle fremtidige forandringsinitiativer, på samme måde som en forretningsmodel forbliver relevant for de skiftende forretningsstrategier. Denne illustration viser forbindelsen mellem Mission Statement, initiativer og roadmap.

Ikke alle opgaver begynder med at udvikle og gennemføre et langsigtet roadmap. Inden igangsættelse af et sådant initiativ, anbefaler vi altid at vores kunder starter med en pilot. Fordelen ved en pilot, er at alle primære forretningsbehov bliver afprøvet med begrænset brugerinddragelse. Vores vidtfavnende erfaring med denne implementeringstype, har været grundstenene i udviklingen af endnu en leverancemodel, som i dette tilfælde gælder piloter.

PPM Pilot
LEVERANCEMODEL

1. Definition og design af projektportefølje rapport
Workshop, analyse og konklusion på generelle oversigtslister samt den forventede porteføljerapport som systemet skal være i stand i at generere i Power BI.
2. Fastlås Virksomhedsprojekttyper
Identificering af projekttyper som skal indgå i systemet.
3. Enighed omkring Governance
Forstå og genskab en moderne visualisering af projekttypernes stage/gate model/ler. Opret faser og trin i løsningen.
4. Konverter projektaktiviteter
Oprettelse af Project Online sider og forbind disse til relevante trin i kundens governance model
5. Enighed omkring Master Data Felter til understøttelse af Trin 1 (Porteføljerapport) -helst på tværs af alle projekttyper.
Fastlås fornødne felter af alle typer, fx dato, mennesker, fritekst, omkostninger etc., per projekttype
6. Opsætning & Godkendelse
Opsætning af den finansielle model og relevante brugerdefinerede felter på projejtniveau, som defineret i trin 5
7. Go Live & Træning
Udarbejdelse af materiale til gennemgang af den endelige løsning og aftal med kunden, hvem der gør hvad i PPM løsningen.
8. Plan for den næste "iterativ implementering"
Interviewe udvalgte projektledere og forstå deres behov for bedre projektgennemførsel og styregruppemøder.

En sidste valgmulighed, er den velkendte og traditionelle vandfaldsmetode og POC (proof of concept). Trods vores dybdegående erfaring med disse traditionelle fremgangsmetoder, bliver de i langt mindre grad valgt af vores kunder. Begge metoder, kan under de rette omstændigheder være yderst effektive, for eksempel i de tilfælde, hvor en kunde har udarbejdet en detaljeret kravspecifikation.

Uagtet den valgte leverancemodel, vil vores projektteams altid inkludere professional projektstyring, kvalitetssikring samt gennemprøvet træningsmateriale. Disse tre komponenter er centrale elementer i en vellykket leverance.

VI ER

PROJECTUM


Tøv ikke med tage kontakt, hvis du er interesseret i at vide mere om vores arbejdsmetoder, og vores evne til løfte dig og din organisation til et højere PPM modenhedsniveau.

Kontakt
Vil du have et uforpligtende tilbud? Vi er altid klar til at hjælpe dig med at finde den rette PPM løsning til din organisation!

Få vores nyhedsbrev

Gå aldrig glip af værdifuld viden!